Affald for HF Engdraget

By 04/07/2017 Nyt fra bestyrelsen

GRUNDREGEL: LÆG KUN DET AFFALD I HUSHOLDNINGSCONTAINERNE, SOM DU IKKE KAN AFLEVERE PÅ GENBRUGSPLADSEN.

Vi har containere for HUSHOLDNINGSAFFALD, AVISER og BATTERIER. Endvidere får vi tre gange om året containere til HAVEAFFALD.

Den kapacitet, vi har i form af antal containere og tømningsfrekvens, til disse typer affald er rigeligt for foreningens behov. Men især for containerne til husholdsningsaffald sker det tit her i højsæsonen, at containerlågene letter i de sidste dage før tømning, og dermed at fugle og rotter får adgang til at sprede affald i renovationsskuret for slet ikke at tale om den gene den stakkels affaldshenter har, når der er overlæsset med affald.

Grunden til at containerne bliver overfyldte er ganske simpel – DER BLIVER LAGT EN MASSE AFFALD I SOIM SLET IKKE ER HUSHOLDNINGSAFFALD.

Derfor – reglen er at du kun lægger affald i vores containere, som IKKE kan afleveres på genbrugspladsen.

Det vil f.eks. sige at man skal gå på genbrugspladsen med (og dermed ikke fylde vores containere med):

  • Pap inkl alle bølgepapemballager. Hvis du vil lægge SMÅ papemballager i containerne, så sørg for i det mindste at klappe kasserne sammen først, så de ikke fylder mere end højst nødvendigt. Dette  gælder ikke mindst i højsæsonen, hvor risikoen for at proppe containerne til er størst.
  • Engangsdåser fra drikkevarer. Uanset om du har købt pantfrie drikkevarer, så hører dåserne ikke hjemme i husholdningsaffald – de skal i metalcontaineren på genbrugspladsen.
  • Hård og blød plastik som f.eks. dunke, flamingoplader – der er containere for det på genbrugspladsen
  • Træ af enhver art – der er containere til såvel alm træ som trykimprægneret træ på genbrugspladsen
  • Haveaffald – brug enten de tre containere vi får, eller kør det på genbrugspladsen.
  • Byggematerialer, skrottede hvidevarer, VVS artikler, ledninger, elektronik etc: der er vel ikke nogen som vil drømme om at putte sligt i husholdningsaffald???

I fællesskabets interesse – og for vore børnebørns skyld – put kun husholdningsaffald i vores containere til husholdningsaffald, og overlad resten til bedre genbrug på genbrugspladsen.

Venlig hilsen bestyrelsen