Om H/F Engdraget

Den 2. september 1928 blev haveforeningen Engdraget oprettet på en lejet grund mellem Krimsvej og Krudttårnsvej (nuværende Amager Strandvej). I 1939 blev grunden, som haveforeningen lå på, købt af Ginge og det blev besluttet at flytte haveforeningen til en grund bag Kastrupfortet. I løbet af 1939 blev husene flyttet – en vognmand påtog sig transporten for mellem 60 og 100 kr pr. hus, og i foråret 1940, det forår Danmark blev besat, var husene på plads og der kunne komme gang i anlægget af haverne.

Siden har generationerne afløst hinanden i haveforeningen. Haverne har ændret sig. Træerne er vokset, og nogle er fældet, prydhaverne blev større for igen at blive mindre måske i takt med at urtehaverne blev mindre for igen at vokse. Nogle få af de gamle huse står stadig og andre er blevet udskiftet med nye.

Men uændret er glæden ved haveforeningen og det liv vi lever her. Glæden ved livet udendørs, glæden ved haverne og ikke mindst glæden ved fællesskabet.