Sæson 2017 og vigtige datoer

By 16/04/2017 Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer tillykke med at foråret nu er så langt fremme at sæsonen i haverne kan starte for alvor.

Her er nogle vigtige datoer, så man kan få plottet datoerne ind i sin kalender. Bestyrelsen har også hængt et opslag med datoer for hele sæsonen op i skabet på Noras Plads – på den liste vil vi løbende skrive på når der er ny datoinformation.
Ang pligtarbejde: Datoerne, startende efter fælles pligtarbejde, vil fremgå af listen på hjemmesiden, som også bliver hængt op i udhængsskabet. Husk at bytte internt, hvis man skulle være så uheldig, at være forhindret i sin pligt!

Fælles pligtarbejde for alle haver er i 2017: lørdag d 29. april kl. 10.00

Ny sæson betyder også, at bestyrelsen skal have indkomne forslag til generalforsamlingen som finder sted:

Onsdag d 31. maj kl 1800 i vores fælleshus

Bestyrelsen vil byde på hot dogs, sodavand eller en enkelt øl.

Hvis man er forhindret i at deltage, så husk at sende en fuldmagt til andet medlem af HF Engdraget. Vi skal have forslag til emner, man vil have behandlet, så vi kan få det med i den indkaldelse, vi skal udsende. Iflg vedtægterne skal man faktisk sende forslag, man vil have optaget til generalforsamlingen, til bestyrelsen senest 1 april, men i betragtning af at vi nu afholder generalforsamlingen sidst i maj forekommer dette urimeligt, så bestyrelsen vil gerne acceptere senere indlevering medmindre nogle er imod det. Så:

Sidste frist for forslag til generalforsamlingen er 1. maj 2017

Forslag til generalforsamling droppes i postkassen have 65 eller sendes til:

Poul Degnbol
, Hedegaardsvej 65, 2300 København S

Eller på mail: poul@degnbol.net

Fælles morgenmad i fælleshuset bliver 7. maj kl. 9.30

Container til grøn afgang bliver bestilt til sidste weekend i april dvs fra fredag d 28. april til søndag d. 30. april.

DONG (nu omdøbt til Radius) siger at de regner med at grave nyt ledningsnet ned i forsommeren, men kan ikke oplyse datoer endnu.

Og så har have 89 i vinterens løb skiftet hænder. Vi siger farvel til Merethe og Ole Eskildsen og hjertelig velkommen til Lisbeth Hvidt Larsen og Lars Bo Larsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i H/F Engdraget

 

HF Engdraget – nogle datoer for sæsonen 2017:

Dato

Hvad sker der?

18-19 marts

Åbning for vand

1 april

Åbning af renovation

28–30 april

Grøn container

29 april

Fællesarbejde

7 maj

Fælles morgenmad

31 maj

Generalforsamling

*

xx-xx

Radius graver nyt ledningsnet ned

**

xx juni ?

Sommerfest??

23–25 juni

Grøn container

**

xx august ?

Sensommerfest??

**

xx september ?

høstsammenkomst??

22-24 september

Grøn container

***

30 september/31 oktober

Lukning af renovation

***

28-29 Oktober / 4-5 november

Lukning af vand

*

DONG (nu omdøbt til Radius) siger at de regner med at grave nyt ledningsnet ned i forsommeren, men kan ikke oplyse datoer endnu.

**

Festudvalget kommer med liste over arrangementer og datoer senere

***

På generalforsamling vil bestyrelsen fremsætte være forslag om at ændre vedtægter så sæsonen er til 31 oktober. Hvis det vedtages skal renovation også at inkludere oktober. Dato for lukning af renovation og vand afhænger derfor af GF’s beslutning om sagen.